ERP مدیریت منابع سازمان Archive

سفارشی‌سازی راهکارهای نرم‌افزاری؛ آیا یک راهکار برای همه سازمان‌ها مناسب است؟

ممکن است لباس‌هایی وجود داشته باشند که برای هر اندازه‌ای مناسب باشند، اما این مثال یک استثناست و برای تولید محصولات و طراحی خدمات عموماً نیازهای گروه‌های مختلف
Read More

راه‌حل‌های مواجهه با مقاومت سازمانی در استقرار راهکارهای نرم‌افزاری

عموماً نیروی انسانی در مواجهه با هر گونه تغییر در سازمان مقاومت خواهد کرد. استقرار راهکار نرم‌افزاری ERP در سازمان مسئله‌ای است که با تغییر روش‌های کاری همراه
Read More

بازگشت سرمایه در سرمایه‌گذاری بر نرم‌افزار برنامه‌ریزی منابع سازمان – ERP

علی‌رغم مزایایی که پیاده‌سازی نرم‌افزار برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP) برای شما در پی دارد، دلایل متعددی وجود دارند که ممکن است موجب شکست آن شده و در نهایت
Read More