دریای مشتریان متعلق به شماست، کافیست ناخدای ماهری باشید: ضرورت به‌کارگیری CRM برای هدایت کسب‌وکار


دوران مدیریت و جهت‌یابی سنتی در کشتی‌های قدیمی گذشته است. امروز دیگر کسی کشتی را به دست باد نمی‌سپارد و با ستارگان جهت یابی نمی‌کند. در ساعات طوفانی...
بیشتر