b.kazeminejad Archive

5 دلیلی که مدیران ارشد ترجیح می‌دهند اطلاعات را بر روی داشبورد مشاهده کنند

دورانی که مدیران ارشد زمان زیادی را برای دیدن یک برگه گزارش انتظار می‌کشیدند، گذشته است. امروز بسیاری از مدیران پیشرو از داشبوردهای تصویری استفاده می‌کنند تا بینشی
Read More