Crm مدیریت ارتباط با مشتری Archive

فراتر از ارتباط با مشتری: شناخت، تحلیل و واکنش به الگوهای رفتاری مشتری

آمارها نشان می‌دهد الگوهای رفتاری مصرف‌کنندگان و شیوه‌هایی که برای خرید برمی‌گزینند، طی چند سال اخیر کاملاً تغییر کرده‌است: اهمیت ارتباط با مشتری در تکرار خرید؛ یک شیوه
Read More

تجربه خوب مشتری و سود بیشتر کسب‌وکارها: هم‌راستایی اهدافی متناقض

دیدگاه سنتی کسب‌ وکار، مرکز تماس یک شرکت را منبع هزینه تلقی می­کرد؛ به این معنا که مسئولین پاسخگویی مشتریان (که وظایفی از جمله ثبت درخواست خرید، پشتیبانی،
Read More

رایانش ابری … بعد از این، مشتریان شما روی ابر راه می‌روند!

ابتدایی‌ترین کارکرد نرم‌افزارهای کسب‌ وکار، کارآمد کردن فرآیندهای سازمان به سبب استفاده از به‌ روش‌ها بوده است. سپس این نرم‌افزارها امکانات جدیدی در اختیار صاحبان کسب‌ وکار قرار
Read More

گام نخست مدیریت ارتباط با مشتری: تعریف چشم‌انداز و راهبرد

” سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتری نیازمند چارچوبی هستند که تضمین کنند برنامه‌ها رویکردی راهبردی، متعادل و یکپارچه دارند. هدف مدیریت ارتباط با مشتری، رسیدن به سطحی از
Read More