SCM مدیریت زنجیره تأمین Archive

راهکارهایی برای بهینه‌سازی مدیریت زنجیره تأمین – SCM در سال 1395

ریسک‌های خود را بشناسید. تعداد ریسک‌هایی که درست عمل کردن یک زنجیره تأمین را تهدید می‌کند، هر روز رو به افزایش است؛ شرایط آب‌وهوایی، کمبود محصول تولید شده،
Read More

چه انتظاری از راهکار مدیریت زنجیره تأمین (SCM) دارید؟ – دو

رویکرد سیستمی زنجیره تأمین؛ عاملی برای بهبود عملیات در کسب‌وکارهای مختلف عملکرد یک زنجیره تأمین با حساسیت آن نسبت به بازار مشخص می‌شود، با این پیش‌شرط که یکپارچگی
Read More