HRM مدیریت منابع انسانی Archive

چگونه از ارزیابی عملکرد برای مدیریت استعدادها و هدایت نیروی انسانی خود بهره بگیرید؟

مدیریت استعداد همان طور که از نامش پیداست  مدیریت توانایی ها، صلاحیت و قدرت کارمندان در سازمان است. این مفهوم به استخدام افراد مناسب در زمان مناسب محدود
Read More

چگونه از ابزارهای تحلیلی در منابع انسانی استفاده کنیم؟

در کسب‌وکارها مسائلی وجود دارد که هر روز درباره آن‌ها مجدداً تصمیم‌گیری ‌می‌شود. اساس این تصمیمات مجدد، اغلب بر تجزیه و تحلیل داده‌هاست و به منظور حصول اطمینان
Read More