برای اینکه مشتریان راضی داشته باشید، باید بتوانید تحویل به موقع سفارش‌ها را به دقت برنامه‌ریزی کنید. به بیان دیگر شما به یک برنامه‌ جامع حمل و نقل