تصمیمات کاربردی برای نیروی انسانی در سال 1395

Make ERP a habit

 

در تمام سطوح سازمان، شخصیت‌های رهبر را پرورش دهید.
رهبرانی که درون سازمان رشد کرده‌اند بسیار مؤثرتر از رهبرانی که از خارج سازمان استخدام می‌شوند، عمل می‌کنند. علاوه بر این پرورش رهبران از داخل سازمان به شما کمک می‌کند وجود نسل بعدی رهبران مؤثر را در سازمان خود تضمین کنید.

روحیه انجام کار تیمی را افزایش دهید.
در کنار رهبران موفق، تیم‌هایی هستند که با همکاری وظایف را انجام می‌دهند. تقویت روحیه تیمی یکی از چالش‌های بزرگ منابع انسانی است و رهبران باید فرهنگ اعتماد، ارتباطات مؤثر و عدالت را در رفتار خود نشان دهند تا بستری آماده برای فعالیت تیم‌ها با همکاری هم ایجاد شود.
ارزیابی عملکرد را جدی‌تر بگیرید!
سال‌هاست ارزیابی‌های عملکرد به صورت رسمی و غیررسمی در سازمان‌ها انجام شده با این حال نتیجه چندانی در دادن بازخورد به کارکنان و بهبود عملکرد آن‌ها نداشته است. سعی کنید امسال دوره تکرار ارزیابی‌ها را کوتاه‌تر کنید و فرایند ارزیابی را به نحوی بهبود دهید که تأثیر آن را در عملکرد کارکنان خود ببینید. .

از تکنولوژی کمک بگیرید.
با پیشرفت تکنولوژی ابزارهای گوناگونی برای بهبود عملکرد منابع انسانی، تسهیل ارتباطات و کار گروهی، مدیریت دانش و … در سازمان‌ها خلق شده‌اند. تلاش کنید تا جایی که می‌توانید از تکنولوژی‌های موجود برای افزایش سهولت انجام کارها و کارآمدی و توانمندسازی نیروی انسانی خود بهره ببرید.

Share Button
1,462 Comments