آمارهای موجود از چگونگی ارائه “خدمات مشتری” (اینفوگرافی 3)

crm-stats_1crm-stats_2

 

مترجم : بیتا کاظمی نژاد

Share Button
3,122 Comments