5 دلیلی که مدیران ارشد ترجیح می‌دهند اطلاعات را بر روی داشبورد مشاهده کنند


دورانی که مدیران ارشد زمان زیادی را برای دیدن یک برگه گزارش انتظار می‌کشیدند، گذشته است. امروز بسیاری از مدیران پیشرو از داشبوردهای تصویری استفاده می‌کنند تا بینشی...
بیشتر

فراتر از ارتباط با مشتری: شناخت، تحلیل و واکنش به الگوهای رفتاری مشتری


آمارها نشان می‌دهد الگوهای رفتاری مصرف‌کنندگان و شیوه‌هایی که برای خرید برمی‌گزینند، طی چند سال اخیر کاملاً تغییر کرده‌است: اهمیت ارتباط با مشتری در تکرار خرید؛ یک شیوه...
بیشتر